2017 r.
4/2017 16 lutego Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
3/2017 14 lutego Transakcje osoby blisko związanej z osobą zarządzającą
2/2017 11 lutego Transakcje osoby zarządzającej
1/2017 9 stycznia Transakcje osoby zarządzającej