Aktualny KRS Spółki

Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS można uzyskać z wykorzystaniem usługi Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu podając numer KRS 45462.