Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Macrologic

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 3% 12% 12% 12% 14% 11% 14% 8% 10% 10% 11% 12% 12% 13%

 

Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźnik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 1,7 2,1 2,2 2,0 1,2 1,3 2,0 1,4 1,5 2,6 2,5 1,5 1,5 1,5

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 31% 26% 23% 25% 32% 31% 19% 30% 30% 16% 17% 19% 22% 25%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto/aktywa ogółem) 5% 23% 17% 18% 21% 18% 21% 10% 14% 15% 16% 16% 19% 18%

Dane jednostkowe Macrologic SA

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 9% 16% 20% 21% 16% 12% 15% 11% 12% 11% 13% 13% 13% 13%

 

Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźnik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 1,5 2,4 2,2 1,6 1,1 1,2 1,7 1,5 1,5 2,6 2,5 2,2 2,1 1,9

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 17% 12% 14% 17% 31% 32% 18% 26% 26% 15% 17% 19% 22% 25%

 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto/aktywa ogółem) 9% 22% 17% 18% 22% 17% 20% 14% 15% 15% 17% 17% 19% 18%