Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

2017
18 października 2017 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kwartał 2017
31 lipca 2017 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic SA za I półrocze 2017
6 czerwca 2017 Zakończenie wezwania na sprzedaż akcji Macrologic ogłoszonego przez Asseco Business Solutions
5 maja 2017 Rozpoczęcie wezwania na sprzedaż akcji Macrologic ogłoszonego przez Asseco Business Solutions
5 maja 2017 Termin wypłaty dywidendy
18 kwietnia 2017 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za I kwartał 2017
12 kwietnia 2017 Dzień dywidendy
20 marca 2017 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
4 marca 2017 Dzień rejestracji na WZA
27 lutego 2017 Termin zgłaszania przez akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej ⅟₂₀ kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia
10 lutego 2017 Raport roczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic SA za 2016 rok
2016
18 października 2016 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również  kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kwartał 2016
29 lipca 2016 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic SA za I półrocze 2016
18 kwietnia 2016 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również  kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za I kwartał 2016
23 marca 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
7 marca 2016 Dzień rejestracji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2 marca 2016 Dzień zgłaszania propozycji do porządku obrad dla Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału
8 lutego 2016 Raport roczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic SA za 2015 rok
2015
22 października 2015 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kwartał 2015
27 sierpnia 2015 Ostateczne potwierdzenie zawarcia transakcji
21 sierpnia 2015 Zakończenie składania ofert sprzedaży akcji przez akcjonariuszy
3 sierpnia 2015 Rozpoczęcie składania ofert sprzedaży akcji przez akcjonariuszy
30 lipca 2015 Publikacja Oferty Odkupu na stronie www.macrologic.pl
24 lipca 2015 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic S.A. za I półrocze 2015
30 czerwca 2015 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
20 kwietnia 2015 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za I kwartał 2015
24 marca 2015 Dzień Wypłaty Dywidendy
10 marca 2015 Dzień Dywidendy
9 marca 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
24 lutego 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
9 lutego 2015 Raport roczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic S.A. za 2014 rok
2014
22 października 2014 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kwartał 2014
29 lipca 2014 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic S.A. za I półrocze 2014
22 kwietnia 2014 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za I kwartał 2014
31 marca 2014 Termin wypłaty dywidendy
17 marca 2014 Dzień dywidendy
14 lutego 2014 Raport roczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic S.A. za 2013 rok
2013
22 października 2013 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kwartał 2013
31 lipca 2013 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic S.A. za I półrocze 2013
22 kwietnia 2013 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za I kwartał 2013
19 marca 2013 WZA Macrologic S.A. i Grupy
28 lutego 2013 Raport roczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic S.A. za 2012 rok
2012
24 października 2012 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kwartał 2012
31 lipca 2012 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic S.A. za I półrocze 2012
24 kwietnia 2012 Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Macrologic zawierający również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za I kwartał 2012
16 kwietnia 2012 Termin wypłaty dywidendy
2 kwietnia 2012 Dzień rejestracji prawa do dywidendy
19 marca 2012 WZA Macrologic S.A. i Grupy
29 lutego 2012 Raport roczny Grupy Kapitałowej Macrologic oraz jednostki dominującej Macrologic S.A. za 2011 rok
2011
27 października 2011 Jednostkowy raport za III kwartał 2011 Macrologic SA i skonsolidowany raport Grupy Macrologic za III kwartał 2011
29 lipca 2011 Jednostkowy raport półroczny Macrologic SA i skonsolidowany raport półroczny Grupy Macrologic za I półrocze 2011
27 kwietnia 2011 Termin wypłaty dywidendy
27 kwietnia 2011 Jednostkowy raport za I kwartał 2011 Macrologic SA i skonsolidowany raport Grupy Macrologic za I kwartał 2011
7 kwietnia 2011 Dzień ustalenia prawa do dywidendy
23 marca 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
4 marca 2011 Jednostkowy raport roczny Macrologic SA i skonsolidowany raport roczny Grupy Macrologic za 2010 rok
2010
26 października 2010 Jednostkowy raport za III kwartał 2010 Macrologic SA i skonsolidowany raport Grupy Macrologic za III kwartał 2010
31 sierpnia 2010 Jednostkowy raport półroczny Macrologic SA i skonsolidowany raport półroczny Grupy Macrologic za I półrocze 2010
6 maja 2010 Termin wypłaty dywidendy
28 kwietnia 2010 Jednostkowy raport za I kwartał 2010 Macrologic SA i skonsolidowany raport Grupy Macrologic za I kwartał 2010
20 kwietnia 2010 Dzień ustalenia prawa do dywidendy
1 kwietnia 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
18 marca 2010 Jednostkowy raport roczny Macrologic SA i skonsolidowany raport roczny Grupy Macrologic za 2009 rok
2009
30 października 2009 Publikacja Skonsolidowanego i jednostkowego raportu za III kwartał 2009
31 sierpnia 2009 Publikacja Skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego za 2009
19 czerwca 2009 Dzień wypłaty dywidendy
3 czerwca 2009 Dzień ustalenia prawa do dywidendy
18 maja 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
06 maja 2009 Zakończenie skupu akcji
05 maja 2009 Wystąpienie Patrycji Ptaszek-Strączyńskiej, Członka Zarządu Macrologic SA w TVN CNBC. Przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji spółki
30 kwietnia 2009 Publikacja Skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2008
2008
15 grudnia 2008 Wystąpienie Patrycji Ptaszek-Strączyńskiej, Członka Zarządu Macrologic SA w TVN CNBC. Przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji spółki
27 listopada 2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
3 lipca 2008 Dzień wypłaty dywidendy za 2007 r. 1,08 zł na akcję.
1 lipca 2008 Macrologic SA zajął I miejsce w Rankingu TOP TSR 2003-2007 w kategorii TechWIG.