Okresy zamknięte

Macrologic wdrożył zasadę ograniczenia komunikacji z rynkiem kapitałowym w okresach przed publikacją wyników finansowych. W myśl tej zasady Macrologic nie będzie prowadzić rozmów i organizować spotkań z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników okresowych. Mamy nadzieję, że zmiana ta przyczyni się do zwiększenia naszej przejrzystości i pozwoli utrzymać zasadę równego dostępu do informacji.

Okresy zamknięte w 2017:

  • od 11 stycznia do 9 lutego 
  • od 19 marca do 18 kwietnia
  • od 1 lipca do 30 lipca
  • od 18 września do 17 października