Historia operacji na akcjach
Pierwsze notowanie
31.05.2000 miało miejsce pierwsze notowanie na rynku Giełdy Papierów Wartościowych 1.052.700 akcji serii A, B, C i D wcześniej notowane na rynku CeTO oraz 526.350 akcji serii F
28.07.1997 1.052.700 akcji serii A, B, C i D zostały upublicznione na rynku Centralnej Tabeli Ofert.
Podział akcji (tzw. split)
Spółka nie dokonywała podziału akcji.
Dywidenda
24.02.2015 ZWZA Emitenta postanawia o przeznaczeniu kwoty 5.666.157 zł, do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). Dzień dywidendy wyznaczono na  10.03.2015 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 24.03.2015 r. Dywidenda na 1 akcję wyniosła 3 zł.
3.03.2014 ZWZA Emitenta postanawia o przeznaczeniu kwoty 5.193.977,25 zł, do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). Dzień dywidendy wyznaczono na  17.03.2014 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 31.03.2014 r. Dywidenda na 1 akcję wyniosła 2,75 zł.
19.03.2013 ZWZA Emitenta postanawia o przeznaczeniu kwoty 4.721.797,50 zł, do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). Dzień dywidendy wyznaczono na  2.04.2013 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 16.04.2013 r. Dywidenda na 1 akcję wyniosła 2,50 zł.
19.03.2012 ZWZA Emitenta postanawia o przeznaczeniu kwoty 4.721.797,50 zł, do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). Dzień dywidendy wyznaczono na  2.04.2012 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 16.04.2012 r. Dywidenda na 1 akcję wyniosła 2,50 zł.
23.03.2011 ZWZA Emitenta postanawia o przeznaczeniu kwoty 3.777.438,00 zł, do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). Dzień dywidendy wyznaczono na  7.04.2012 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 27.04.2012 r. Dywidenda na 1 akcję wyniosła 2,0 zł.
01.04.2010 ZWZA postanawia o przeznaczeniu kwoty 4.721.797,50 zł do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 20.04.2010 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 06.05.2010 r. Dywidenda na 1 akcję wyniosła 2,50 zł.
16.06.2009 WZA postanawia o przeznaczeniu kwoty 3.775.862,25 zł do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). Dzień dywidendy na dzień 03.06.2009 r. Termin wypłaty dywidendy na dzień 19.06.2009 r. Dywidenda na 1 akcję wyniosła 2,15 zł. Wyłączono od podziału akcje skupione przez Macrologic.
17.07.2008 WZA postanawia o przeznaczeniu kwoty 1.888.719 zł z zysku wypracowanego w 2007 roku do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). Dzień dywidendy ustalono na 3.07.2008 roku. Termin wypłaty dywidendy określono na dzień 17.07.2008 roku. Dywidenda na 1 akcję wyniosła 1,08 zł. Wyłączono od podziału akcje skupione przez Macrologic.
4.05.2005 WZA postanawia o przeznaczeniu kwoty 2.148.465,35 zł z zysku wypracowanego w 2004 roku do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). Dzień dywidendy ustalono na 19.05.2005 roku. Termin wypłaty dywidendy określono na dzień 7.06.2005 roku. Dywidenda na 1 akcję wyniosła 1,27 zł.
2004 WZA postanawia o przeznaczeniu kwoty 1.015.023 zł z zysku wypracowanego w 2003 roku do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). Dywidenda na 1 akcję wyniosła 0,60 zł.
Prawo poboru
Seria B, prawo poboru 1:1 dotyczy 700.000 akcji wprowadzonych do obrotu w 1997 roku na CeTO, oraz w 2000 na GPW
Seria F, prawo poboru 2:1 dotyczy 526.350 akcji wprowadzonych do obrotu na GPW W 2000
Kolejne emisje akcji
20.05.1999 WZA podjęło decyzję o emisji 122.000 akcji serii E, z czego w wyniku zamiany obligacji, wprowadzono do obrotu 97.600 akcji serii E
15.05.2001 WZA podjęło decyzję o emisji do 60.100 akcji serii G, z czego wprowadzono do obrotu 15.860 akcji
14.03.2005 WZA podjęło decyzję o emisji do 170.000 akcji serii H, z czego wprowadzono do obrotu 94.314 akcji
1.08.2005 WZA podjęło decyzję o emisji do 102.700 akcji serii I, wprowadzonych w całości do obrotu giełdowego wprowadzono do obrotu 102.700 akcji serii I
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu
13.04.2012 wprowadzono do obrotu 100.000 akcji serii A (w wyniku zamiany akcji imiennych 3 założycieli na akcje zwykłe na okaziciela)
21.06.2000 wprowadzono do obrotu 48.800 akcji serii E (w wyniku zamiany obligacji)
3.07.2000 wprowadzono do obrotu 32.940 akcji serii E (w wyniku zamiany obligacji)
15.09.2000 wprowadzono do obrotu 15.860 akcji serii E (w wyniku zamiany obligacji)
1.07.2002 wprowadzono do obrotu 15.055 akcji serii G
24.06.2005 wprowadzono do obrotu 94.314 akcji serii H
27.06.2007 wprowadzono do obrotu 102.700 akcji serii I
Wezwania
W dniu 11 kwietnia 2017 roku Asseco Business Solutions SA z siedzibą w Lublinie wezwała do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Macrologic SA. Zgodnie z treścią wezwania, Asseco BS zamierza nabyć 1.888.719 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Macrologic i uprawniających do 1.888.719 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów Macrologic.
27.07.2015 Macrologic poinformował o przeprowadzeniu procesu nabycia przez emitenta akcji własnych (odkup). Odkup jest realizowany przez DM BOŚ. Harmonogram: 30.07.2015 Publikacja Oferty Odkupu oraz Opisu procedury odkupu na stronie www.macrologic.pl. 3-21.08.2015 składanie ofert sprzedaży akcji przez akcjonariuszy. 27.08.2015 Ostateczne potwierdzenie zawarcia transakcji.
3.09.2007 rozpoczęto zapisy na akcje Macrologic skupowane na wezwanie Spólki. W wyniku wezwania Spółka pozyskała 100.000 akcji własnych w cenie 56,50 zł. Nabycie akcji miało związek z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników ogłoszonego uchwałą 40 NWZA Macrologic z 17.07.2007 (link)
Przymusowy wykup
W dniu 24 lipca 2017 r. – w wyniku rozliczenia transakcji przymusowego wykupu akcji emitenta – Asseco Business Solutions SA nabyła 61.680 akcji emitenta. Tym samym uległ zmianie stan posiadania akcji tak, że Asseco Business Solutions SA przekroczyła 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic SA.