2017 r.
38/2017 3 październik Ogłoszenie planu połączenia emitenta. Drugie zawiadomienie akcjonariuszy
37/2017 12 września Ogłoszenie planu połączenia emitenta. Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy
36/2017 12 września Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
35/2017 31 sierpnia Połączenie emitenta ze spółką zależną
34/2017 22 sierpnia Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Macrologic SA w dniu 22 sierpnia 2017 r.
33/2017 22 sierpnia Uchwały podjęte przez NWZA Macrologic SA w dniu 22 sierpnia 2017
32/2017 31 lipca Zmiana w składzie osób zarządzających
31/2017 26 lipca Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
30/2017 25 lipca Ujawnienie stanu posiadania 100% akcji emitenta
29/2017 24 lipca Zmiana w składzie osób nadzorujących
28/2017 24 lipca Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Macrologic SA w dniu 24 lipca 2017 r.
27/2017 24 lipca Uchwały podjęte przez NWZA Macrologic SA w dniu 24 lipca 2017 r.
26/2017 19 lipca Zawieszenie obrotu akcjami emitenta
25/2017 3 lipca Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
24/2017 27 czerwca Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
23/2017 23 czerwca Informacja o wynikach finansowych
22/2017 19 czerwca Ujawnienie stanu posiadania (nabycie znacznego pakietu akcji)
21/2017 18 czerwca Transakcje osoby blisko związanej
20/2017 17 czerwca Transakcje osoby blisko związanej
19/2017 17 czerwca Ujawnienie stanu posiadania (zbycie znacznego pakietu akcji)
18/2017 16 czerwca Ujawnienie stanu posiadania (zbycie znacznego pakietu akcji)
17/2017 16 czerwca Transakcje osób zarządzających i osoby blisko związanej
16/2017 16 czerwca Ujawnienie stanu posiadania (zbycie znacznego pakietu akcji)
15/2017 15 czerwca Ujawnienie stanu posiadania (zbycie znacznego pakietu akcji)
14/2017 15 czerwca Transakcje osób zarządzających i osoby blisko związanej
13/2017 14 czerwca Transakcje osób zarządzających i osoby blisko związanej
12/2017 2 maja Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania
11/2017 24 marca Wypłata dywidendy z zysku roku 2016
10/2017 23 marca Zaciągnięcie istotnych zobowiązań (umowa kredytu)
9/2017 22 marca Wybór biegłego rewidenta
8/2017 21 marca Zmiana składu Rady Nadzorczej VII kadencji
7/2017 21 marca Wybór osób zarządzających
6/2017 20 marca Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Macrologic w dniu 20 marca 2017 r.
5/2017 20 marca Uchwały podjęte przez ZWZA Macrologic SA w dniu 20 marca 2017 r.
4/2017 16 lutego Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
3/2017 14 lutego Transakcje osoby blisko związanej z osobą zarządzającą
2/2017 11 lutego Transakcje osoby zarządzającej
1/2017 9 stycznia Transakcje osoby zarządzającej