2017 r.
12/2017 2 maja Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania
11/2017 24 marca Wypłata dywidendy z zysku roku 2016
10/2017 23 marca Zaciągnięcie istotnych zobowiązań (umowa kredytu)
9/2017 22 marca Wybór biegłego rewidenta
8/2017 21 marca Zmiana składu Rady Nadzorczej VII kadencji
7/2017 21 marca Wybór osób zarządzających
6/2017 20 marca Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Macrologic w dniu 20 marca 2017 r.
5/2017 20 marca Uchwały podjęte przez ZWZA Macrologic SA w dniu 20 marca 2017 r.
4/2017 16 lutego Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
3/2017 14 lutego Transakcje osoby blisko związanej z osobą zarządzającą
2/2017 11 lutego Transakcje osoby zarządzającej
1/2017 9 stycznia Transakcje osoby zarządzającej