Raporty okresowe

Poniżej zamieszczone są raporty okresowe publikowane przez Macrologic SA od 2001 roku.