Podziału zysku netto

W odniesieniu do roku kończącego się w dniu 31 grudnia 2015 r., Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę 100% jednostkowego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jednostki dominującej w postaci skupu akcji własnych. Rekomendacja ta będzie przedmiotem obrad WZA w dniu 23 marca 2016

Więcej tu:  http://www.macrologic.pl/relacje/raporty/raporty_biezace/5/2016, http://www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/zwza2016

Rok obrotowy Rodzaj świadczenia Razem
(zł)
Na akcję
(zł)
Dzień dywidendy Termin wypłaty % zysku jednostkowego przeznaczonego na  wypłatę % zysku skonsolidowanego przeznaczonego na wypłatę
2015** Skup 6 700 000,00 n/d n/d   100% 98%
2014 Skup 5 228 000,00 n/d n/d 27.08.2015 80% 78%
2014 Dywidenda 5 666 157,00 3,00 10.3.2015 24.03.2015 86% 82%
2013 Dywidenda 5 193 977,25 2,75 17.03.2014 31.03.2014 84% 88%
2012 Dywidenda 4 721 797,50 2,50 2.04.2013 16.04.2013 81% 78%
2011 Dywidenda 4 721 797,50 2,50 2.04.2012 16.04.2012 70% 75%
2010 Dywidenda 3 777 438,00 2,0 7.04.2011 27.04.2011 74% 91%
2009 Dywidenda 4 721 797,50 2,5 20.04.2010 6.05.2010 64% 57%
2008 Dywidenda 3 775 862,25* 2,15 3.06.2009 19.06.2009 75% 51%
2007 Dywidenda 1 888 719,00 1,00 3.07.2008 17.07.2008 32% 31%

 * - Dywidenda przypada na: 1.756.215 akcji ( wyłączono 132.504 akcje skupione)

** - Rekomendacja Zarządu przed WZA