Strategie i wyniki

W tej sekcji przedstawiamy oficjalne publikacje Spółki, publiczne wypowiedzi przedstawicieli Macrologic dotyczące strategii Spółki, wyników finansowych, zrealizowanych i planowanych działań operacyjnych