Udział kobiet i mężczyzn we władzach Spółki 

Na koniec 2014 r.

W zarządzie zasiadały 3 osoby, w tym 2 kobiety.

W radzie nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym żadna kobieta.

 

Na koniec 2013 r.

W zarządzie zasiadały 3 osoby, w tym 2 kobiety.

W radzie nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym żadna kobieta.

 

Na koniec 2012 r.

W zarządzie zasiadało 5 osób, w tym 2 kobiety.

W radzie nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym żadna kobieta.

 

Na koniec 2011 r.

W zarządzie zasiadało 5 osób, w tym 2 kobiety.

W radzie nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym żadna kobieta.